ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຢາໂຄບຫຼອກລວງອີຊາກ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຢາໂຄບຫຼອກລວງອີຊາກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 27
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ນີ້ເປັນຮູບພາບທີ່ຢາໂຄບຕົວະອີຊາກວ່າຕົນເອງເປັນເອຊາວຜູ້ເປັນອ້າຍ ເພື່ອໃຫ້ພໍ່ອວຍພອນຕົນເອງໃນຖານະລູກຊາຍກົກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: