ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂຢເຊບທ້ອນໂຮມເຂົ້າສາລີ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂຢເຊບທ້ອນໂຮມເຂົ້າສາລີ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 41
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂຢເຊບທີ່ຟາໂຣແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ລາວເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງປະເທດອີຢິບໃນການທ້ອນໂຮມເຂົ້າສາລີໄວ້ໃນສາງຈົນເຕັມສາງ7ປີ ເພື່ອສະສົມໄວ້ສຳລັບປີແຫ້ງແລ້ງອີກ7ປີຕໍ່ໄປ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: