ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂຢເຊບໄປນຳຫາພວກອ້າຍຂອງລາວ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂຢເຊບໄປນຳຫາພວກອ້າຍຂອງລາວ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງໂຢເຊບອອກໄປຢາມອ້າຍພວກຂອງລາວທີ່ລ້ຽງແກະຢູ່ແດນໄກ ລາວໄປຕາມຄຳສັ່ງຂອງພໍ່ແຕ່ພວກອ້າຍອິດສາລາວຈຶ່ງຈັບຂາຍໄປເປັນທາດຢູ່ປະເທດອີຢິບ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: