ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂຢເຊບແລະກະສັດຟາໂຣ1 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂຢເຊບແລະກະສັດຟາໂຣ1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 41
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂຢເຊບທີ່ກຳລັງຍືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າກະສັດຟາໂຣແຫ່ງອີຢິບ ພຣະເຈົ້າຊ່ວຍໃຫ້ໂຢເຊບມີສະຕິປັນຍາແກ້ຝັນໃຫ້ຟາໂຣຢ່າງຖືກຕ້ອງຈົນໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳປະເທດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: