ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂຢນາແລະປາໃຫຍ່ 2 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂຢນາແລະປາໃຫຍ່ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢນາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຕອນທີ່ປາໃຫຍ່ຄາຍໂຢນາໄວ້ເທິງຫາດຊາຍ ຍ້ອນການບໍ່ເຊື່ອຟັງທີ່ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ລາວໄປປະກາດຢູ່ເມືອງນີເນເວ ຫຼັງຈາກທີ່ລາວຢູ່ໃນທ້ອງປາ3ມື້3ຄືນ ໂຢນາໄດ້ເອີ້ນຫາພຣະເຈົ້າແລ້ວພຣະອົງກໍ່ຊ່ວຍລາວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: