ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການເຮັດພັນທະກິດຂອງພຣະເຢຊູ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການເຮັດພັນທະກິດຂອງພຣະເຢຊູ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ໄດ້ຮວບຮວມສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນແລະກະທຳຕອນທີ່ຊົງເຮັດພຣະລາດຊະກິດຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນໂລກນີ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: