ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ກາອິນແລະອາເບັນ 2 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ກາອິນແລະອາເບັນ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 4
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ກາອິນກັບອາເບັນຖວາຍເຄື່ອງບູຊາໃຫ້ພຣະເຈົ້າ ກາອິນຖວາຍຜົນລະປູກຈາກສວນຂອງຕົນແລະອາເບັນຖວາຍແກະຂອງຕົນ ແຕ່ພຣະເຈົ້າພໍໃຈໃນຂອງຖວາຍຂອງອາເບັນ ເຮັດໃຫ້ກາອິນຄຽດຈຶ່ງຢາກຂ້ານ້ອງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: