ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ອັບຣາຮາມໄປຖວາຍອີຊາກ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອັບຣາຮາມໄປຖວາຍອີຊາກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 22
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງອັບຣາຮາມກຳລັງພາອີຊາກລູກຊາຍຄົນດຽວຂອງຕົນໄປຖວາຍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຕາມຄຳສັ່ງ ສະແດງເຖິງການເຊື່ອຟັງຢ່າງສຸດໃຈ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: