ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ອາດາມ ເອວາແລະງູ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອາດາມ ເອວາແລະງູ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 3
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງອາດາມ,ເອວາແລະງູທີ່ມາລໍ້ລວງໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: