ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ອີຊາອວຍພອນຢາໂຄບ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອີຊາອວຍພອນຢາໂຄບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 27
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຕອນທີ່ອີຊາກເຖົ້າແກ່ຫຼາຍຈົນເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ຢາໂຄບຈຶ່ງປອມເປັນເອຊາວມາກຂໍພອນຈາກອີຊາກ ແລ້ວພໍ່ກໍ່ເຊື່ອ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: