ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເອລີຢາເທິງພູຄາເມລ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເອລີຢາເທິງພູຄາເມລ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ກະສັດ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງເອລີຢາຕອນທີ່ຕໍ່ສູ່ກັບຄົນຂອງນາງເຢເຊເບັນເທິງພູເຂົາຄາເມລ ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງໄຟລົງມາເຜົາເຄື່ອງບູຊາຂອງລາວ ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນລິດອຳນາດຂອງພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: