ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເອລີຢາໄປເມືອງສາເລຟັດ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເອລີຢາໄປເມືອງສາເລຟັດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ກະສັດ 17
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເມື່ອເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງພຣະເຈົ້າບອກເອລີຢາຜູ້ປະກາດພຣະຄຳໃຫ້ເດີນທາງໄປທີ່ເມືອງສາເລຟັດ ພັກຢູ່ກັບຍິງໝ້າຍພຣະເຈົ້າໃຊ້ວິທີນີ້ລ້ຽງດູລາວທັງເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຍິງໝ້າຍແລະລູກຂອງນາງລອດຊີວິດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: