ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເອລີຢາແລະຝູງກາ 2 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເອລີຢາແລະຝູງກາ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ກະສັດ 17
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງເອລີຢາ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ເຜີຍພຣະວັດຈະນະຂອງພຣະເຈົ້າແລະເມື່ອເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງທົ່ວແຜ່ນດິນພຣະເຈົ້າກໍ່ລ້ຽງດູລາວໂດຍໃຊ້ຝູງກາຄາບອາຫານມາໃຫ້ກິນທຸກມື້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: