ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຮຸ້ງກິນນຳ້ 2 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຮຸ້ງກິນນຳ້ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮຸ້ງກິນນຳ້ເປັນສັນຍາລັກຂອງພຣະສັນຍາທີ່ພຣະເຈົ້າມີຕໍ່ໂນອາແລະຄອບຄົວຂອງລາວວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ໃຫ້ມີເຫດການນຳ້ຖ້ວມໂລກອີກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: