ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເຮືອໂນອາແລະຮຸ້ງກິນນຳ້ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເຮືອໂນອາແລະຮຸ້ງກິນນຳ້
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບເຮືອຂອງໂນອາຫຼັງຈາກນຳ້ຖ້ວມໂລກໄດ້ແຫ້ງລົງແລ້ວ ຄອບຄົວໂນອາແລະສັດກໍ່ລອດຊີວິດ ຮຸ້ງກິນນຳ້ເປັນພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ໂນອາແລະເຊື້ອສາຂອງລາວວ່າຈະບໍ່ມີເຫດການນີ້ອີກຕໍ່ໄປ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: