ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຂະບວນເດີນທາງໄປອີຢິບ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຂະບວນເດີນທາງໄປອີຢິບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ຄົນອິດສະຣາເອນເດີນທາງໄປປະເທດອີຢິບ ເຊິ່ງໃຫ້ອູດແລະລາເປັນສັດລາກແກ່
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: