ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຂ່າວປະເສີດ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title:
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະກິດຕິຄຸນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ຮວບຮວມເອົາຕອນຕ່າງໆໃນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູເຊັ່ນ:ຕອນຂີ່ລາເຂົ້າເມືອງຢ່າງມີກຽດ,ອາຫານຄາບສຸດທ້າຍ,ອະທິຖານຢູ່ໃນສວນ,ຖືກຄຶງເທິງໄມ້ກາງແຂນແລະເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: