ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄວາມຝັນຂອງໂຢເຊບ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄວາມຝັນຂອງໂຢເຊບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໃນຄວາມຝັນຂອງໂຢເຊບ2ເລື່ອງລາວເຫັນຕາເວັນ,ດວງເດືອນແລະດວງດາວ11ດວງມາກົ້ມຂາບລາວແລະເລື່ອງມັດເຂົ້າຂອງພວກອ້າຍກົ້ມຂາບມັດເຂົ້າຂອງລາວ ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາອິດສາແຕ່ໃນທີ່ສຸດພຣະເຈົ້າກໍ່ຍົກລາວຂຶ້ນສູງກວ່າຄົນອື່ນແທ້ໆ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: