ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄົນລົມກັບພຣະເຢຊູ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄົນລົມກັບພຣະເຢຊູ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະກິດຕິຄຸນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບທີ່ພວກຜູ້ນຳສາສະໜາຢິວໂອ້ລົມກັບພຣະເຢຊູແລະພຣະອົງກໍ່ອະທິບາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ ແຕ່ມີບາງຄົນກໍ່ບໍ່ເຊື່ອ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: