ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄົນລ້ຽງແກະອູ້ມແກະນ້ອຍ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄົນລ້ຽງແກະອູ້ມແກະນ້ອຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 18; ລູກາ 15
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຄົນລ້ຽງແກະທີ່ອູ້ມແກະຂອງຕົນເປັນຮູບທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງແກະທີ່ອ່ອນແອຫຼືໂຕທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ມີບາງໂຕທີ່ຫຼົງທາງເຈົ້າຂອງກໍ່ຕ້ອງອອກໄປນຳຫາຈົນພົບ ພຣະເຢຊູກໍ່ສອນວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: