ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ງົວຂອງເອລີຊາ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ງົວຂອງເອລີຊາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ກະສັດ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງເອລີຊາທຳອິດລາວເປັນຊາວນາທີ່ພວມໄຖນາຢູ່ ແຕ່ເມື່ອພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນລາວໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ ລາວກໍ່ຂ້າງົວເຜົາບູຊາພຣະເຈົ້າແລ້ວກໍ່ຕິດຕາມພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: