ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ສັນຕິພາບ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ສັນຕິພາບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ເອຊາຢາ 11
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບທີ່ພຣະຄຳພີເວົ້າເຖິງແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າໃນອະນາຄົດເຊິ່ງຈະມີແຕ່ຄວາມສະຫງົບສຸກ ສັດສາວາສິ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງເປັນເພື່ອນມິດ ແມ່ນແຕ່ເດັກນ້ອຍກໍ່ຈະຫຼິ້ນກັບສັດຮ້າຍໄດ້ຢ່າງປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: