ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເສື້ອຄຸມຂອງໂຢເຊບ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເສື້ອຄຸມຂອງໂຢເຊບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບທີ່ຢາໂຄບເຮັດເສື້ອຄຸມ7ສີອັນສວຍງາມໃຫ້ໂຢເຊບ ຈາກການທີ່ພໍ່ຮັກໂຢເຊບຫຼາຍກວ່າລູກທຸກຄົນຈຶ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ພວກອ້າຍອິດສາແລະຫາທາງທຳຮ້າຍລາວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: