ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເສື້ອຄຸມຂອງໂຢເຊບທີ່ເປື້ອນເລືອດ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເສື້ອຄຸມຂອງໂຢເຊບທີ່ເປື້ອນເລືອດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພວກອ້າຍເອົາເສື້ອຂອງໂຢເຊບທີ່ຂາດສ້ອຍແລະເປື້ອນເລືອດແບ້ມາຕົວະພໍ່ວ່າໂຢເຊບຖືກສັດຮ້າຍກັດຕາຍ ທີ່ແທ້ພວກເຂົາຂາຍລາວໄປເປັນທາດຢູ່ປະເທດອີຢິບແລ້ວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: