ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຊາຍໜຸ່ມ່ແລ່ນໜີຈາກພວກທະຫານ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຊາຍໜຸ່ມ່ແລ່ນໜີຈາກພວກທະຫານ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ 14
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບຂອງຊາຍຄົນຫນື່ງທີ່ກຳລັງແລ່ນປົບໜີພວກທະຫານໃນຄືນທີ່ພວກເຂົາມາຈັບພຣະເຢຊູ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນມາຣະໂກລູກສິດຄົນໜຶ່ງຂອງພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: