ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຊາມູເອນຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນເຕັ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຊາມູເອນຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນເຕັ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຊາມູເອນ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງຊາມູເອນທີ່ມາຮັບໃຊ້ຮັບຢູ່ໃນເຕັ້ນຂອງພຣະເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍເມື່ອລາວເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນລາວກໍ່ເປັນຜູ້ເຜີຍພຣະວັດຈະນະທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: