ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂຊໂລໜີອອກຈາກດາມັສກັດ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂຊໂລໜີອອກຈາກດາມັສກັດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຫຼັງຈາກທີ່ໂຊໂລກັບໃຈເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູລາວກໍ່ອອກປະກາດເລື່ອງຂອງພຣະອົງ ເຮັດໃຫ້ລາວຖືກພວກທະຫານຕາມລ່າ ພີ່ນ້ອງຈຶ່ງຊ່ວຍລາວໂຕນໜີໂດຍໃຫ້ເຂົ້າໃນກະບຸງແລ້ວເອົາເຊືອກຢ່ອນລົງກຳແພງເມືອງໜີໄປໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: