ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ດວງຕາເວັນ (1)
Title: ດວງຕາເວັນ
ຄຳອະທິບາຍ: ມື້ທີ1ພຣະເຈົ້າສາ້ງຄວາມສະຫວ່າງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ: