ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ດາວິດ ກັບສາຍສະລິງ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ດາວິດ ກັບສາຍສະລິງ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຊາມູເອນ 17
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງດາວິດຖືສາຍສະລິງ ເປັນອຸປະກອນທີ່ຄົນລ້ຽງແກະໃຊ້ເອົາກ້ອນຫີນໃສ່ແລ້ວຂວ່າງໃສ່ແກະໂຕທີ່ມັນຂີ້ດື້ ແລະຍັງໃຊ້ເປັນອາວຸດອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງພຣະເຈົ້າຊ່ວຍດາວິກຊະນະຍັກໂກລິອັດກໍ່ຍ້ອນໃຊ້ອາວຸດນີ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: