ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ດາວິດເປັນຄົນລ້ຽງແກະ 2 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ດາວິດເປັນຄົນລ້ຽງແກະ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຊາມູເອນ 16
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງດາວິດຕອນທີ່ລາວຍັງໜຸ່ມກໍ່ເປັນຄົນລ້ຽງແກະຢູ່ ຍ້ອນລາວຮັກພຣະເຈົ້າແລະເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຝູງແກະຢ່າງດີ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຕັ້ງລາວໃຫ້ເປັນກະສັດປົກຄອງປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: