ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຕົ້ນໄມ້ດີ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຕົ້ນໄມ້ດີ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຄຳສອນໃນພຣະຄຳພີທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບຕົ້ນໄມ້ດີທີ່ເປັນໝາກດົກ ໝາຍເຖິງຊີວິດຂອງຄົນທີ່ເກີດຜົນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: