ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໜັງສື (45)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄັງຕົວຢ່າງແລະພຣະວັດຈະນະກວ່າ500ເລື່ອງ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄັງຕົວຢ່າງແລະພຣະວັດຈະນະກວ່າ500ເລື່ອງ
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ຮວບຮວມເອົາຕົວຢ່າງແລະຂໍ້ຄິດທີ່ສຳຄັນຈາກແຫຼ່ງຕ່າງກວ່າ500ເລື່ອງ,ແຕ່ລະເລື່ອງມີຂໍ້ພຣະຄຳພີສະໜັບສະໜຸນພ້ອມ ເລີ່ມຈາກເລື່ອງທີ່1-146 ເປັນປະໂຫຍດຊ່ວຍໃຫ້ການເທດການສອນມີນຳ້ໜັກແລະໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 125 ຂະໜາດເອກະສານ: