ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໜັງສື (45)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະເຈົ້າຍຸກອາວະກາດ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຈົ້າຍຸກອາວະກາດ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນໜັງສືທີ່ໄດ້ອະທິບາຍເຫດຜົນເລື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າໃນຍຸກສະໄໝປະຈຸບັນທີ່ກ້າວໜ້າ ເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການສຶກສາຫາຂໍ້ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 37 ຂະໜາດເອກະສານ: