ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໜັງສື (45)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າເຫຼັ້ມທີ 3 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າເຫຼັ້ມທີ 3
ບ່ອນພີມ: Alliance Biblique Universelle
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນເລື່ອງຄຳສອນແລະການກະທຳຂອງພຣະເຢຊູໃນພຣະຄຳພີຕໍ່ຈາກເຫຼັ້ມທີ2 ເພື່ອໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈແລະເອົາໄປສອນຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 33 ຂະໜາດເອກະສານ: