ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	(2)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	(1)
Title:
ຄຳອະທິບາຍ: ອາດາມແລະເອວາລີ້ພຣະເຈົ້າ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ: