ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄູ່ມືື (3)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ກິດຈະການ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ກິດຈະການ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຜູ້ຂຽນ: ມາຣີລິນ ກັງສ , ຄາເທີຣິນ ແຊລ
ບ່ອນພີມ: Allance Publishers INC
ຄຳອະທິບາຍ: ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ມີປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນຈະມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງພຣະຄຳພີຫຼາຍຂຶ້ນມີການອະທິຍາຍພຣະຄຳກິດຈະການຢ່າງລະອຽດ
ຫົວຂໍ້: ພຣະຄຳພີສຶກສາ
ປະເພດ: ຄູ່ມືື ຈຳນວນໜ້າ: 75 ຂະໜາດເອກະສານ: