ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄູູ່ມື (2)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການສ້າງລູກສິດໃຫມ່ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການສ້າງລູກສິດໃຫມ່
ຄຳອະທິບາຍ: ຄູ່ມືເຫຼັ້ມນີ້ຜູ້ຂຽນຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈໃນການສ້າງລູກສິດເພາະເປັນສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູສັ່ງໄວ້ແລະໃຫ້ງານຂອງພຣະເຈົ້າຂະຫຍາຍຕົວອອກໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ຄູູ່ມື ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: