ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບົດຄວາມ (16)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະກົດເປິດເຜີຍໃນຈັກກະວານ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະກົດເປິດເຜີຍໃນຈັກກະວານ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຄວາມນີ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນການເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈົ້າໃນຈັກກະວານໂດຍການອະທິບາຍວ່າ:ທຸກສິ່ງໃນໂລກມີສາມພາກຄືກັບພຣະເຈົ້າທີ່ມີສາມພາກ
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ບົດຄວາມ ຈຳນວນໜ້າ: 3 ຂະໜາດເອກະສານ: