ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບົດຄວາມ (16)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ແກ້ວສາລະພັດນຶກ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ແກ້ວສາລະພັດນຶກ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນບົດຄວາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບເງິນວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບຂອງຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກມີຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນພ້ອມ ແຕ່ຄວາມສຸກຄວາມອີ່ມເອີບໃນຊີວິດຢ່າງແທ້ຈິງຄືໃນພຣະເຈົ້າ ນັ້ນແມ່ນການເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຄວາມ ຈຳນວນໜ້າ: 4 ຂະໜາດເອກະສານ: