ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບົດຄວາມ (16)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຈົ່່ງມາ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຈົ່່ງມາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຄວາມບົດນີ້ເປັນບົດຄວາມທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍ ເພາະເປັນການເຊີນຊວນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຜູ້ໃດທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄຳເຊີນຊວນນັ້ນຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແນ່ນອນ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຄວາມ ຈຳນວນໜ້າ: 4 ຂະໜາດເອກະສານ: