ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບົດຮຽນ (325)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການເບິ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ຄົນອື່ນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການເບິ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ຄົນອື່ນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ການເບິ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ເຊິ່ງກັນແລະກັນຂອງຄຣິສຕຽນຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມເປັນນຳ້ໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນພີ່ນ້ອງແລະບໍ່ແຕກແຍກກັນ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 3 ຂະໜາດເອກະສານ: