ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບົດຮຽນ (325)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄວາມຮັກທີ່ມີຕໍ່ຜູ້ອື່ນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄວາມຮັກທີ່ມີຕໍ່ຜູ້ອື່ນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູກໍ່ສອນບັນດາສາວົກຂອງພຣະອົງເລື່ອງຄວາມຮັກເພາະມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນແລະເປັນພື້ນຖານຂອງຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 3 ຂະໜາດເອກະສານ: