ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບົດຮຽນ (325)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເຄື່ອງມືໃຊ້ໃນການສອນພຣະຄຳພີຕາມລຳດັບ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເຄື່ອງມືໃຊ້ໃນການສອນພຣະຄຳພີຕາມລຳດັບ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນນີ້ຈະສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈໃນການສອນພຣະຄຳພີຕາມລຳດັບຊ່ວຍໃຫ້ການສອນສະດວກຂຶ້ນແລະຜູ້ຮຽນເຂົ້າໃຈງ່າຍ
ຫົວຂໍ້: ການປະກາດ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 6 ຂະໜາດເອກະສານ: