ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບົດຮຽນ (325)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເລີ່ມຊີວິດໃໝ່ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເລີ່ມຊີວິດໃໝ່
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຄວາມບົດນີ້ຜູ້ຂຽນຕ້ອງການທີ່ຈະສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ພຣະເຢຊູຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາທຸກຄົນເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດໃໝ່ໃນທາງຂອງພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 3 ຂະໜາດເອກະສານ: