ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບົດຮຽນ (325)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີແລະຫຼອກລວງຄົນອື່ນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີແລະຫຼອກລວງຄົນອື່ນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນການກະທຳທີ່ທຳລາຍຄວາມຮັກແລະຄວາມເປັນນຳ້ໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນຄຣິສຕະຈັກ ບົດຮຽນນີ້ຈຶ່ງເໝາະສຳລັບເຕືອນຄົນທີ່ມັກອິດສາຄົນອື່ນ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: