ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

ຫ້ອງສະໝຸດຄຣິສຕຽນລາວເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນສຳລັບການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນແລະພັນທະກິດຊອງທ່ານ ເຊິ່ງສາມາດຊ່ວຍທ່ານເຕີບໂຕໃນຄວາມເຊື່ອເພີ່ມຂື້ນ ທ່ານສາມາດຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສຶກສາພຣະຄຳພີ ບົດເລື່ອງ ບົດຮຽນ ງານປະດິດ ຂໍ້ມູນແຜນນະໂຍບາຍ ແລະອື່ນໆ ເພື່ອຈະໄດ້ເສີມສ້າງແລະພັດທະນາໃນພັນທະກິດຂອງທ່ານ

ຫ້ອງສະໝຸດຄຣິສຕຽນລາວແລະແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ ມີແລ້ວໃນ ແຟລສໄດ ຟັງຊັ້ນທຸກຢ່າງຄືໃນເວັບໄຊ ນອກເໜືອຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເທິງເວັບໄຊແລ້ວ ແຟລສໄດຍັງມີຟັງຊັນການທຳງານໂປຣແກມພຣະຄຳພີທີ່ສົມບູນ ແຟລສໄດມີປະໂຫຍດຫຼາຍໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ສຳລັບຕຣິສຕຽນທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີການເຂົ້້າເຖິງອິນເຕີເນັທຊ້າ ແຟລສໄດຄວາມຈຳ 4GB ມີແລ້ວໃນລາຄາ 400 ບາດ ກະລຸນາສັ່ງແຟລສໄດ ຈາກບ່ອນຢູ່ ຂອງມູນລະນິທິ ອິສຕາ ຂ້າງລຸ່ມເບື້ອງຊ້າຍຂອງໜ້າຂໍເວິບໄຊ

ໝາຍເຫດ ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ ໄອພາດ ໄອໂຟນ ແລະອຸປະກອນເອນດລອຍ

ເມື່ອທ່ານພົບໄຟລ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການອ່ານໃຫ້ເລືອກໄອຄອນPDF ໂດຍໃຊ້ນິ້ວມືທ່ານກົດຄ້າງໄວ້ບໍ່ພໍເທົ່າໃດວິນາທີ ຈົນປ໊ອບອັບໜ້າຕ່າງສະແດງຂຶ້ນມາ , ແລ້ວເລືອກຕົວເລືອກເປີດແທັບໃໝ່

ວິທີຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໃນຄອລເລັກຊັນ ຫ້ອງສະໝຸດຄຣິສຕຽນລາວ

ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໃນຄໍເລັກຊັນນີ້ໄດ້ 6 ວິທີດັ່ງນີ້:

ທ່ານມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຄຣິສຕຽນທີ່ທ່ານຢາກໃສ່ເພິ່່ມເຕີມໃນຫ້ອງສະໝຸດນີ້ບໍ? ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ