ຄວາມຮັກຍິ່ງໃຫຍ່

ຄວາມຮັກມີຫຼາຍປະເພດ ຄວາມຮັກແບບໂຣແມນຕິກ ຄວາມຮັກຂອງພໍ່ແມ່ທີ່ມີຕໍ່ລູກໆ ແລະ ຄວາມຮັກທີ່ມີຕໍ່ປະເທດຊາດ. ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າຄວາມຮັກທຸກປະເພດ

ຂະໜາດ - A6

Share